İçerik etiketlendi: ‘tırnak mantarı ve tedavisi’

“Ara Bağlantı” – “Interconnection of Parameters” Nedir?

Ekleyen: Andromed Ltd Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Blog

Yukarıda parametreleri ele alan tartışma yardımcı olurken sorulacak anahtar sorular,
klinik açıdan etkili tedavilerde gerek duyulan parametrelerin mevcut kombinasyonunu
içerir. Bu bilgi herhangi bir pazarlama literatüründe çok nadir olarak gösterilir.
Karmaşık pazarlama literatürünün nasıl olduğunu göstermek açısından birkaç örneğe
detaylı olarak bakalım. Aşağıda Nd için birkaç üreticinin şartname tablosu verilmiştir:

YAG lazer sistemleri

Tablo 5: Karmaşık pazarlama literatürünün nasıl olduğunu vurgulayan ticari
olarak mevcut ND: YAG estetik sistemlerinin şartnameleri. Bu sistemlerde çalışan
parametreleri karşılaştırmak için lütfen Şekil 6’ya bakınız.

İlk bakışta Sistem “A”, 990 J/cm2’ye kadar bir akış ve 4 Hz’ye kadar bir tekrarlama oranı
ile daha güçlü ve daha hızlı bir sistem gibi görünür. Ancak daha önce de bahsedildiği
gibi, şartname tabloları hikâyenin tamamını anlatmaz. Bunun yerine, gerçekte tedavi
boyunca kullanılan parametrelerle birlikte elde edilebilen şeyi sorar. Eğer şartname
tablosu maksimum gücü içerseydi, her sistemde mevcut olan nokta boyunun, akışın
ve sinyal genişliğinin gerçek kombinasyonunu sağlayabilirdi. Aslında Cutera sistemi
birkaç kat daha güçlüyken, Sistem “A” maksimum gücün 700 vat altıyla sınırlıdır. Bu
hesaplama, çalışmakta olan bir sistemden ölçülmüş gerçek parametrelerin de yer
aldığı Tablo 1’de verilmiş ve aşağıda Şekil 6’daki grafikte gösterilmiştir. Görebileceğiniz
gibi, Sistem “A” için çıkış akışı, net olarak 10 – 40 m sn. aralığındadır.

Ayrıca, tam olarak kıl kökünün ısıl gevşeme süresine bağlı bir lazer epilasyon
gerektirecek olan parametrelerle sınırlıdır. Sistem A’nın tekrarlama oranı, epilasyonda
tipik olarak kullanılan parametre aralığındaki 1 Hz ile sınırlıdır.

Tablo 6: Ticari olarak başka mevcut bir Nd: YAG sistemin şartnameleri [5]. Veri sayfasında gösterilmeyen sınırlamaları anlamak için lütfen Şekil 7’ye bakınız.

Sistem “B”, “24000’in üzerinde vat ile en güçlü ve çok yönlü Nd: YAG sistem olma
iddiasındadır. Ancak güç, klinik tedavilerde kullanılan parametrelerde bulunup
bulunmadığı anlamına gelmez.

Burada güç kaynağının sınırlanmasından dolayı kote edilen güç çok özel parametre
seti ile sınırlıdır. Hep birlikte lazer için gerek duyulan parametrelere yeniden bakalım.
Sistem “B” 18 mm nokta boyuna sahip; ama bu nokta boyunda mevcut olan akış 30 J/
cm2 ile sınırlıdır. Söz konusu parametrelerin kombinasyonu, 20 m sn.’lik lazer için tipik
bir sinyal genişliğini ve maksimum gücü hesaplayacak formülü kullanarak “en güçlü
veya çok yönlü sistem” gibi görünmeyen, yalnızca 3800 vatlık bir maksimum güç sağlar

Şekil 7: Cutera sistemi tüm akışlardaki (mavi) tekrarlama oranında işleyebilir. Sınırlı güç
kaynağının (kırmızı) olduğu diğer sistemlerde ise hız, etkili tedaviler için gerekli olan
akışlarda tehlikeli olacaktır.

Sistem “B”yi daha fazla test ederek mevcut 18 mm bir nokta boyundaki akış klinik
etkinlik için yeterli olmayabilir. Bir Nd: YAG lazerli yayımlanan epilasyon çalışmaları,
45 J/cm2 üzerindeki ortalama akışların I – IV cilt türü için gereklidir [6]. Bu akış, sistem
“B”deki 12 mm nokta boyuyla birlikte mevcuttur. Sorun şu ki bu akışlardaki tekrarlama
oranı, üreticinin literatürlerinde iddia ettiği 2 Hz’den sert bir şekilde daha düşüktür.
Aslında yukarıda Şekil 7’ye baktığımızda 12 mm nokta boyu ve 20 m sn. sinyal genişliğini
de içine alan gerçek tekrarlama oranının 60 J/cm2’de 0,9 Hz olduğunu görürüz.

0,9 Hz ve Cutera sisteminde 12 mm nokta boyu ile 60 J/cm2 2 Hz.de 10 mm nokta
boyu ile kaplı bölgeler arasında bir kıyaslama yapıldığı zaman Cutera sistemi Sistem
“B”den % 40 daha hızlıdır.

Yukarıda lazer sistemleri ile alakalı örneklere bakıldığında, benzer karışıklık darbeli
ışık sistemleriyle meydana gelebilir. Son bir örnek, klinik açıdan etkili parametreler
altındaki bir sistemin performansını anlamanın ne kadar kritik olduğunu vurgulamak
amacıyla yararlı olacaktır. Aşağıdaki tablo “dünyada sistem bazlı en güçlü ışık” olarak
tanıtılan bir darbeli ışık sistemindendir.

Tablo 7: Ticari olarak mevcut bir darbeli ışık estetik sisteminin şartnameleri [7]. Tekrardan gerçek faaliyet gösteren parametreler, bir veri sayfasından beklenenden biraz daha farklı olabilir

Bu üreticinin tedavi kılavuzunda bunlar I. Tip, ciltlerden III. Tip ciltlere kadar tedavi
amaçlı 20 m sn. sinyal genişliğinde 30 – 40 J/cm2 bir akış önerirler [8]. Aşağıdaki
grafik, tedavi hızının klinik amaçlı önerilen tedavi parametreleri için 2 Hz değil 0,3 Hz
olacağını belirterek bu sistemdeki gerçek tekrarlama oranını gösterir.

Şekil 8: Yeniden sınırlı bir güç kaynağı olan bir sistemde bir lazer veya darbeli ışık sistemi kullanılsa da kullanılmasa da hız, etkili tedaviler için gerekli olan akışlarda tehlikeli olacaktır.

Kaynak ve Detaylı bilgi için => Kaynak link | nd yag lazer

Tırnak Mantarı Tedavi Yöntemleri

Ekleyen: Andromed Ltd Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)genesisplus

Tedavi Yöntemleri
Tırnak mantarı tedavisinde kullanılabilecek olan birkaç yöntem mevcuttur. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

1) Cerrahi Yöntemler: Mantar tek tırnakta mevcutsa tırnak çekimi faydalı olabilir. Fakat hastalarımızın büyük çoğunluğunda mantar birden fazla tırnakta bulunduğundan tercih edilen bir yöntem değildir.

2) İlaçla Tedavi: İlaç tedavisi ağızdan alınan ilaçlar veya tırnak üzerine sürülen inceltici ilaçlar olarak sınıflanabilir. Ağızdan ilaç kullanımının başarı ve tedavi oranı yüksek olmasına rağmen; uzun süreli ve düzenli kullanım gerektirmesi tedaviyi zorlaştırmaktadır. Gebelikte , ilaç allerjisi bulunanlarda, karaciğer fonksiyon bozukluğu olan kişilerde ve yaşlı hastalarda sürekli ve ağızdan ilaç kullanımı ise mümkün olmamaktadır. Uzun süreli ilaç kullanımı sonucu karaciğer fonksiyonlarında bozulmalar görülebilmekte ve bazı durumlarda ilacı kesmeyi gerektirmektedir. Bölgesel olarak kullanılan bazı cilalar ve yöntemler ise çok daha yüzeysel mantarlarda etkili olabilmektedir.

İlaçla yapılan tedavilerin karaciğer enzimlerin bozabilmesinin yanında mantarların ilaca direnç geliştirmesi de mümkündür. Lazerle tırnak mantarı tedavisinin en önemli avantajlarından biri de tedaviye direnç gelişmemesidir.

3) Lazerle Tırnak Mantarlarının Tedavisi: Lazerli tedaviler gelişen bilim ve teknolojinin ışığında gün geçtikçe hayatımıza daha çok girmektedir. Tırnak mantarlarının lazer yöntemi ile tedavisi de bu tedaviler arasında yerini almıştır.

Tedavi Merkezleri, Fiyatları, İletişim Formu

Ad Soyad (gerekli)

Telefon (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Şehir (gerekli)

İletiniz

Nerden Buldunuz (gerekli)

Kullanım Koşullarını kabul ediyorum.